Oto specyfikacje niektórych naszych konfiguracji, w tym przypadku są to specyfikacje komputerów dla postępowania przetargowego „Sprzedaż i dostarczenie komputerów, laptopów, tabletów w ramach projektu pn.: „Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy:

Web-Profit Profi-PC-AM4v1

Web-Profit Profi-PC-1700v2

Web-Profit Profi-PC-1700v3

Web-Profit Profi-PC-1700v4

Web-Profit Profi-PC-1700v5

Web-Profit Profi-PC-1700v6

Web-Profit Profi-PC-1700v7

Web-Profit Profi-PC-1700v8

Web-Profit Profi-PC-1700v9

Web-Profit Profi-PC-1700v10

Web-Profit Profi-PC-AM4v1